top of page

קופת שרצים ימיים איכותית לצדקה ולחיסכון.
זהירות! יש לפתוח במקום סגור, השרצים עלולים לברוח.

קופת שרצים ימית

68.00 ₪מחיר

מוצרים משמחים נוספים