top of page

מתי קניתם פתיחה כל כך בזול? פותחן הישועות של ר' זלמן יפתח עבורכם שוב ושוב באותו המחיר. שבת, יו"ט, יוהכ"פ - רכשתם פעם אחת ואתם מכובדים בפתיחה כל יום כל היום. פותחן הישועות הוא גם סגולה בדוקה נגד בקבוקים סגורים ואף מצטרף לזימון עם פותחנים אחרים במגירה.

- התמונה להמחשה
 - אינו פותח שערים למעבר גוי קדוש 

פותחן ישועות - מכובד בפתיחה

35.00 ₪מחיר

    מוצרים משמחים נוספים