top of page

קופת שרצים יבשתיים איכותית לצדקה ולחיסכון.
זהירות! יש לפתוח במקום סגור, השרצים עלולים לברוח.

קופת שרצים

68.00 ₪מחיר

מוצרים משמחים נוספים